dalay

آخرین اخبار در مورد کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا

دیدار سرپرست وزارت خارجه ازبکستان با مدیر اجرایی «سیکا»

مدیر اجرایی کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا «سیکا» با سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان دیدار و آخرین وضعیت همکاری‌های منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، «کایرات ساریبای» مدیر اجرایی کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا «سیکا» که به عنوان کشور همکار وارد شهر «تاشکند» شده با «بختیار سعیداف» سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان دیدار کرد. ت ...