dalay

آخرین اخبار در مورد بانک ملت

بانک ملت برترین بانک ایران شد

بانک ملت بر اساس رتبه بندی معتبر سازمان مدیریت صنعتی ایران، رتبه نخست را در بین بانک ها و موسسات اعتباری در شاخص فروش بر اساس عملکرد مالی سال 1400 از آن خود کرد. به گزارش روابط عمومی بانک ملت و بر اساس رتبه بندی معتبر سازمان مدیریت صنعتی ایران، این بانک موفق شد در رتبه بندی 500 شرکت بزرگ کشور در سال 1401، در گروه بانک ها و موسسات اعتباری کشور روی سکوی نخست قرار گیرد. بر اساس ا ...